msliexxxsh@gmail.com | 097 969 71xxx

TÀI LIỆU TOEFL PRIMARY

TOEFL là bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh quốc tế đánh giá khả năng tiếng Anh của người học trong môi trường học thuật. Kết quả sẽ phán ảnh chính xác khả năng anh ngữ của trẻ qua 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.  Tại Việt Nam, kỳ thi TOEFL Primary không còn xa lạ gì với học sinh khối Tiểu học. Nhưng để đạt kết quả cao trong kỳ thi này đòi hỏi học sinh phải có sự chuẩn bị thật chu đáo. Ms. Liễu English xin chia sẻ kho tài liệu luyện thi TOEFL PRIMARY. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp con ôn thi thật tốt và đạt được kết quả cao.

TOEFL PRIMARY STEP 1

*BOOK 1: 

- PDF: https://drive.google.com/file/d/1t5oRb-eC1OEljaol13DHdm0OY9IwQwr-/view?fbclid=IwAR2Yq66Y9enSRDPGo9SjkfPgMCi5JWO002ywxJt-Y9H-WHiZ00LInLFCsiM

- Answer key + Tapescript: https://drive.google.com/file/d/1ThXWQFUIHXSPWpYiP3oZQG5xCNy5vAul/view?fbclid=IwAR04nCffX00v_F4yPV_A5ZOAWbxs36x_N39rv0PCchyhEbo4ZtB5emEEkXI

*BOOK 2: 

-PDF: https://drive.google.com/file/d/1NJQEmtc4_SmnwWwVEozGZz0QcGPzWCyV/view?fbclid=IwAR3yqUm2w9Q_cNOaHBMXOIotktytbAq6byN4PII2glyZm0F9aQG7nmNtmf0

- Answer Key + Tapescript: https://drive.google.com/file/d/1cLwE4cpmjXYFVYtB586paXPniEh2E5gP/view?fbclid=IwAR3HLEDe75108xt1MtORLHghb7fz0GK2imUyEKfBZeoaQK_EMmYFKxUaFrM 

*BOOK 3: 

- PDF: https://drive.google.com/file/d/1cK99CrznNAVEmtGEYoJ8VKa9C0ejbHyQ/view?fbclid=IwAR1tAa0YBL_UWk4t-KgEGAmn35I-jqBIUivldZZ-Oxn9krDDkMwslFZM1m4

- Answer key + tapescripts: https://drive.google.com/file/d/10ayqVmF1KYOACw0jf2Z5iAbcWfUpjZzK/view?fbclid=IwAR2LSrvY-_n3kDqkWIJQkXmreJxIinCwlj92ah1nRKGozNIQbw6EpKcxELM

* FILE NGHE BOOK 1, 2, 3:

 https://drive.google.com/drive/folders/1BO17y3DomLbU4QZruqnOPppQpbQcTa27?fbclid=IwAR3X8KvVMenThEWajyUBE1l4gNCE09Yvyv7tJ0qheep5qKsVNYSOAqSzuhE

TOEFL PRIMARY STEP 2

*BOOK 1: 

- Pdf: https://drive.google.com/file/d/16YDQX-Bjh7rqIVBEiM-gpD2RTm6XNO2m/view?fbclid=IwAR0QwaPHyIb68GN8mTBN5x5Cjx4vHR7lK8tzEiJe5jgps7l19psmZVETwlM

- Answer Key + tapescripts: https://drive.google.com/file/d/1Ljb-1FHJirCZHerSKO22FR5zc0lgK5cB/view?fbclid=IwAR1-TcChkA02R6C1Rn3UVFb8MjqrGD7mw1LQ9zyVd5i8zSwjCKB75AXN5ew

*BOOK 2:

- Pdf: https://drive.google.com/file/d/1NPb5o5CZYCVP0H-yE6l7eBvOu8PDvGHe/view?fbclid=IwAR2nku4hF1DhxpNzlLQ07UaAcnQjb2ztA5lxQQ9xJCnu_y4LBS_a8TK00zY

- Answer key + tapescripts:  https://drive.google.com/file/d/1raRH5-TGp-QqTslE8w25E1WF7rJUqlPf/view?fbclid=IwAR28YhMe3zfKr3EC6EjrynxQUklvQWZn4yi0GbUJq0-qEUVO2_w_rPKsxVU 

*BOOK 3:

- Pdf: https://drive.google.com/file/d/1_kRXXI1QljpiWQWTbSpbCP7znpfW4azY/view?fbclid=IwAR3bodI3LX5S2nZ4vmKxOHFxVVecup3oWhHxxfyuI6nNPft-W35Dnuy4dsQ

- Answer key + Tapescripts: https://drive.google.com/file/d/1cGorjQWT2ErWfr2Aoi8nSnj2KP8-ND7M/view?fbclid=IwAR0BEQiEUdXN3EjSlk5c1OYa-14o52KrVSP-T6_r7wfz3nnWb5zFn-o2j9M

*FILE NGHE BOOK 1,2,3:

https://drive.google.com/drive/folders/1NbPhCP1odGrgq-o6SV2I22tTzl1UKmq8?fbclid=IwAR3hIg2db3-e5GFU7bgOmUX9b4QeJJ9cYyTOdwBcSVcus-k3vzADGDxBinU

MENU
MS. LIEU ENGLISH

Địa chỉ: Tầng xxx ecohome 2, Phường Đông Ngọc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Email: mslixxx@gmail.com

Số điện thoại: 097 969 71xx

LIÊN KẾT

youtube         zalo_sharelogo   

FANPAGE